Oferta

Oferta

Czekam na tych, którzy zmagają się z:

kryzysem (zdrada, rozwód, choroba, utrata pracy, żałoba)

problemami rodzinnymi

zaburzeniami psychosomatycznymi (bóle i zawroty głowy, bóle brzucha)

depresją (także poporodową)

atakami lęku i paniki, problemami ze snem

poczuciem stałego zmęczenia lub poczuciem bezsensu życia, związku, pracy

utrzymującym się napięciem, stresem (nerwice)

zaburzeniami odżywiania (jedzenie kompulsywne, anoreksja, bulimia)

trudnościami wychowawczymi z dziećmi

trudnościami w życiu, związku, pracy (również mobbing)

Zapraszam również rodziny, bliskich, partnerów osób, które cierpią na w/w problemy. Towarzyszenie osobie przeżywającej problem czy chorej jest niezmiernie wyczerpujące, angażujące, a często po prostu niszczące. Warto wtedy rozważyć możliwość pomocy, którą daje terapeuta…

Oferta

Zasady Psychoterapii:

  • Pracuję z osobami przychodzącymi z własnej inicjatywy a także skierowanymi przez lekarzy lub innych specjalistów.
  • Godzina rozpoczęcia i czas trwania sesji jest ściśle określony. Spóźnienia nie powodują przedłużenia czasu sesji.
  • Usługi są odpłatne, należność regulowana jest od razu po sesji.
  • Podwyżka opłat z powodu inflacji zapowiadana jest z 2-miesięcznym wypowiedzeniem.
  • Jeżeli pacjent odwoła sesję później niż 48 godzin przed spotkaniem,zobowiązany jest do opłaty za sesję.
  • Jeżeli pacjent z jakichś powodów nie może przyjść na sesje, może w jej ramach czasowych umówić się ze mną na wizytę domową(płatną wg cennika) lub odbyć rozmowę telefoniczną, również w przewidzianym czasie, tj. 50 minut.
  • Jako Państwa terapeuta zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji usłyszanych w trakcie spotkań a także samego faktu udziału Państwa w terapii zarówno wobec osób postronnych jak i bliskich czy rodziny. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia, bądź sytuacje określone prawem.