mgr Alicja Anna Kulesza.
Jestem psychologiem, psychoterapią zajmuję się od 1997r.

W trakcie mojej praktyki zawodowej pracowałam przede wszystkim z osobami w kryzysie,osobami cierpiącymi ne nerwice, dziećmi z fobią szkolną, młodzieżą z trudnościami społecznymi, osobami z zaburzeniami odżywiania,osobami niepełnosprawnymi, ofiarami przemocy i rodzinami osób z chorobą nowotworową.

Od wielu lat związana jestem z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobowości w Białymstoku. W latach 1997-2002 pracowałam w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodku Wychowawczym w Warszawie. Na stałe wspólpracuję z Fundacja Aktywiazacja zajmującą sie pomoca osobom niepełnosprawnym.

Mimo,iż najczęściej pracuję metodami integratywnymi tj. łączę ze sobą różne szkoły i metody pracy w zależności od stanu i potrzeb pacjenta, to najbliższy jest mi nurt psychoterapii psychodynamicznej . „Uwielbienie „ to wynika z mojego przekonania i doświadczenia, że najskuteczniej możemy poradzić sobie z problemami i w konsekwencji sensownie żyć, gdy w terapii zajmujemy się nie objawem (np. nadużywaniem leków, zaburzeniami snu, bólami ciała), ale przyczyną...

Bliskie jest mi w tym nurcie też rozumienie roli terapeuty - nie jako osoby dyrektywnej ale życzliwie towarzyszącej i wspierającej zarówno w rozwiązywaniu problemów, w kryzysie, ale tez w rozwoju.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Regularnie biorę udział w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponieważ zdarzają się sytuacje głębokiego kryzysu, gdzie psychoterapię powinno się - przynajmniej okresowo – łączyć z leczeniem farmakologicznym, stale współpracuję z lekarzami psychiatrami, internistami i neurologami.

W sytuacjach wyjątkowych (silna fobia, ciężki stan zdrowia) umawiam się z pacjentami na wizyty domowe, które określone są takimi samymi zasadami jak wizyty odbywające się w gabinecie.
Opinie o mnie można przeglądać i zamieszczać na znanylekarz.pl.

Ukończone szkolenia:

  • 1991 – Seminarium „Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie”
  • 1991 – Warsztaty „Interwencja kryzysowa”, „Pierwszy kontakt z pacjentem”, „Tworzenie grupy analitycznej”, „Techniki psychoterapii” - Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie
  • 1992 – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie
  • 1993 – Studium Profilaktyki Uzależnień – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
  • 1994 – 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”
  • 1996 – Ukończone 4-letnie Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Zawsze dbamy

O naszego klienta

Gabinet Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone