Formy pracy i cennik

Formy Pracy

Terapia – spotkania indywidualne
Zazwyczaj raz w tygodniu po 40 minut. W stanach kryzysu, w trudnych sytuacjach ilość spotkań może się zwiększyć. Terapia indywidualna trwa od 3 miesięcy, najczęściej jest to okres 1 roku.

Terapia grupowa
Grupy liczą 8-10 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 1,5 godz. Terapia grupowa, w zależności od specyfiki grupy trwa od spotkania weekendowego do roku. Są to grupy zamknięte, tzn. przez czas jej trwania nie dochodzą do niej nowe osoby.

Grupy wsparcia

Interwencje kryzysowe
Z większością kryzysów potrafimy sobie poradzić prędzej czy później, lepiej czy gorzej…Są jednak takie sytuacje, które wymagają profesjonalnej pomocy, wsparcia, życzliwości i umiejętności terapeuty, który będzie towarzyszył w najtrudniejszym okresie, pomoże „stanąć na nogi”, przy którym będziemy mogli odzyskać równowagę i spokój, decyzyjność, poczucie bezpieczeństwa, który pomoże opanować lęk, rozpacz, panikę. Praca tutaj trwa od 3 miesięcy do pół roku.

Spotkania konsultacyjne
Ustalamy z pacjentem cel, czas terapii, jej częstotliwość, omawiamy trudności, wyjaśniamy wątpliwości. Konsultacja zazwyczaj poprzedza właściwą terapię, ale zdarza się i tak, że na niej kończy się kontakt (odesłanie do innego specjalisty, lekarza lub tylko rozwianie wątpliwości pacjenta). Konsultacja najczęściej obejmuje 1 – 3 spotkania.

Psychoterapia rodzinna.
Pomoc terapeutyczna, z której korzystamy w sytuacji, gdy rodzina przeżywa kryzys. Szukamy porozumienia, staramy się poprawić lub odbudować więzi. Korzystamy z niej również w relacji rodzic-dziecko. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu po 1,5 godz.

Sesja w domu pacjenta.
Standardowo sesje domowe nie są prowadzone w ramach praktyki, jednakże w szczególnych przypadkach (osoba nie chodząca, ciężko chora lub z silną fobią) oferuję również tą formę spotkania. W trakcie takich spotkań obowiązują te same zasady co w czasie wizyt odbywających się w gabinecie.

Cennik

Sesja indywidualna 180 zł/ 40 min.
Sesja grupowa 100 zł/ 1,5 godz.
Grupa wsparcia 80 zł/ 1,5 godz.
Interwencja kryzysowa 100 zł/ 50 min.
Terapia par 120 zł/ 50 min.
Sesja w domu pacjenta 200 zł/ 50 min.
Terapia rodzinna x